Efterkälken sitter jag på.

Jag har hamnat på efterkälken med uppdateringar här, och kälkåkning på sommaren blir det ju inte mycket fart av. Men nu kommer i alla fall ett avslut för maj månad. Kallt var det i början, men sedan kom värmen. Mycket värme fick vi, och mycket litet regn. Det blev full fart i insektsvärlden, blommorna blev snabbt pollinerade och därmed blev blomningstiden litet kort. Några hjortar ser vi inte till här, så jag har bytt teleobjektivet mot ett makro-objektiv och sett på världen genom det. Det kan man lära sig mycket av!

Det är väldigt mycket man inte lägger märke till i vanliga fall, men med ett makro på kameran eller med ett förstoringsglas i handen kan man få ta del av en helt ny värld. Insekter är mycket intressanta att titta på, dessutom är de helt nödvändiga för vår överlevnad. Visst, den tanken är svår att ta till sig om man hamnar i ett myggsvärmområde och blir attackerad av tusentals myggor. De behövs för att fåglarna ska kunna föda upp sina ungar, men miljarder är ju att ta i. Och deras stora antal är inte representativt för de insekter som sköter pollineringen av våra växter, bär, fruktträd med mera. Tvärt om, de minskar i antal och stora delar av våra vildbin är nu rödlistade.

I bildspelet finns exempel på insekter som jag fotograferade på vår tomt under sista veckan i maj. Först en parasitstekel, det långa sprötet baktill är ett äggläggningsrör. Bra att ha om man ska lägga ägg på eller inne i värdinsektens larv, ibland bo. I skrivande stund har jag inget artnamn. Blomflugan som liknar en geting är mycket riktigt en getinglik tigerfluga som följs av en Stor dansfluga. Den röda skalbaggen kallas Stor kardinalbagge. Jag slutar uppräkningen innan det blir tjatigt, namnen finns i bildspelets bildtexter. Jo, förresten, apropå det där med namn. Ingen kan ju kunna alla namn på olika kryp, särskilt inte jag som inte ens kan många. Men det finns god hjälp att få i olika Facebookgrupper, so ”Vilken insekt”, ”Tvåvingarnas liv”, ”Vi som gillar bin och humlor” för att bara nämna några. Där finns fantastiskt kunniga människor som gärna hjälper oss okunniga! Prova gärna!